Dutch E-news

Koud, glad, regen? Fiets!

Hoezo koud?

In Nederland wordt veel gefietst en daar zijn we trots op. In de winter laat men de fiets echter vaker staan… Zonde, want het enige waar we rekening mee moeten houden is de temperatuur, duisternis en gladheid.

Kom naar het Winter Cycling Congress in Leeuwarden en ontdek wat je kan doen om fietsen het hele jaar door aantrekkelijk te maken!
Kaarten zijn beschikbaar voor het driedaagse programma op 10, 11 en 12 februari. Of u kunt kiezen voor een kaart voor alleen woensdag 11 februari.

PROGRAMMA  AANMELDEN

Dinking goes on despite the snow. Photo by Mobycon.
foto Mobycon.

WCC15: springplank naar structurele gedragsverandering voor het beter benutten van onze infrastructuur

Nederland – Fietsland. En toch, in de strijd om de verbetering van de bereikbaarheid en het verminderen van de files, valt het op dat er nog veel te winnen is op het terrein van de fiets. Zodra de temperaturen zakken, koude neerslag de kop op steekt en de dagen korter worden, maken veel mensen de overstap naar de auto. Met de welbekende files na de herfstvakantie tot gevolg.

De fiets kan het hele jaar door een grotere rol spelen in het aantrekkelijk en bereikbaar houden van een gemeente, regio of provincie. Dus ook in de koude en donkere herfst- en wintermaanden. Heeft u al de juist tools om dit te realiseren? Hoe draagt u er aan bij dat mensen ook van oktober tot maart de fiets kiezen? Weet u ook in deze periode daadwerkelijke en stabiele gedragsverandering te realiseren? Tijdens het WCC staan onderwerpen zoals verkeersveiligheid, sociale veiligheid, campagnes, beleid, ontwerp, onderhoud en meer op het programma. Experts uit onder andere Nederland, Denemarken, Duitsland, Finland, de VS en Canada staan klaar om u te inspireren met hun ervaringen!
Neem deel aan lezingen en workshops van Michael Colville-Andersen, Bernhard Ensink, Tom Babin, Peter van der Knaap en vele anderen.

PROGRAMMA  AANMELDEN

Koud donker en regen. foto Amsterdamfietsmuseum.nl.
Koud donker en regen. foto Amsterdamfietsmuseum.nl.

Beheersgericht ontwerpen voor winterse condities is ook in Nederland interessant

Bij het ontwerp van wegen en straten houden maar weinig Nederlandse ontwerpers rekening met weersinvloeden en seizoenen. We leven weliswaar niet in een extreem klimaat van snikhete zomers en ijskoude winters, maar het gaat natuurlijk niet alleen over sneeuw ruimen. Voorkomen van gladheid en de afwezigheid van daglicht zijn zaken waar we zeker rekening mee moeten houden in Nederland voor fietsers in de winter. De kortste dag in december kent immers maar zo’n 7,5 uur daglicht. Dat betekent dat zowel de ochtend- als de avondspits in het donker plaatsvindt. Beheersgericht ontwerpen kan deze aspecten op slimme wijze combineren.

We noemen hier een aantal ‘open deuren’ die een slim en goed straatontwerp – met name voor de fiets – kunnen bevorderen.

Bij sneeuw en gladheid speelt uiteraard het onderwerp gladheidsbestrijding een grote rol. Daarbij strooien de meeste gemeenten hun hoofdwegen en hoofdfietsroutes. Op beleids- en netwerkniveau wordt bepaald waar het goed rijden of fietsen is. Maar wat kan nu de rol van de ontwerper openbare ruimte zijn op dit vlak? Te denken valt aan het voorkomen van opstaande trottoirbanden, paaltjes of vluchteilanden, die strooien en vegen op gescheiden fietsvoorzieningen bemoeilijken of onmogelijk maken. Tegelijkertijd kunnen dit soort randjes snel gemist worden wanneer ze bedekt zijn met een laag verse sneeuw.
Vergevingsgezinde bermen, een speerpunt voor veilige fietsroutes, zijn hiervoor van belang. Wanneer deze bermen zoutbestendig zijn, een hoge ruwheidsfactor hebben (grip om te corrigeren) of wellicht zelfs gebruikt kunnen worden voor sneeuwopvang na vegen dan wordt ontwerp beheersgericht.

Kou is een lastige factor om met ontwerp te tackelen. Het speelt eigenlijk met name bij de onbeschermde verkeersdeelnemers, de voetganger en fietser. Kou is de belangrijkste reden waarom men afhaakt te fietsen in de winter. Open en windering, met (water)kou die in je handen en je gezicht bijt wordt fietsen geen pretje wanneer de temperatuur te ver zakt. Ontwerpoplossingen liggen op netwerkniveau en op straatniveau. Beschutting van de (fiets)route door bomenhagen of liever door huizen en woonwijken kan veel schelen. De temperatuur in stedelijke gebieden ligt al gauw enkele graden hoger dan op open landelijke routes. Maar ook het voorkomen van lange wachttijden bij stoplichten op dit soort hoofdfietsroutes maakt een enorm verschil. Door het toepassen van voorrangssituaties of rotondes blijft men in beweging, en hierdoor warm.

Eén van de meest onderschatte wintercondities is de korte daglichtperiode. Alhoewel ons wegennet en fietspaden over het algemeen goed verlicht is om verkeersveiligheid te waarborgen, is dit voor sociale veiligheid wel anders. Een veilig gevoel vraagt meer licht dan een verkeersveilig beeld. De oplossing om simpelweg alle lichtmasten te verdubbelen lijkt niet echt reëel. Het gevoel van sociale (on)veiligheid wordt versterkt door de ligging van veel langere fietsroutes door groene corridors, stille landweggetjes of afgeschermde fietspaden. Recentelijk onderzoek van Mobycon in Zoetermeer laat zien dat met name de vrouwelijke fietser hierdoor na schemering liever niet meer op de fiets stapt. In wintertijd is dit reeds rond 5 uur ’s middags. Oplossingen hiervoor zijn extra verlichting bij punten waar dit echt nodig is, zoals tunneltjes of bruggen, maar ook het zorgen van voldoende zicht (zien en gezien worden) op de route. Hoge hagen, bossages en taludten tussen rijbaan en fietspad lijken in de zomer erg aantrekkelijk, maar zorgen ’s winters voor een naargeestige en enge route. Bundeling van fietsroutes met auto-routes kan een oplossing bieden, maar ook een route door woonstraten, met zicht van en op woningen. Op detailniveau speelt ook weer de vergevingsgezindheid van de route een grote rol; minder zicht maakt paaltjes en randen minder goed zichtbaar.

Al met al is Nederland wereldwijd een voorloper in wegontwerp. Zaken die we als alledaags en eenvoudig beschouwen, blijken in een internationale context ineens innovatief of zelfs revolutionair. Toch hebben we zeker niet alle waarheid in pacht: opkomende fietslanden zoals de VS, Canada of de Scandinavische landen– niet toevallig allen landen met strenge winters – hebben een groeiende ervaring met ontwerpen voor koude situaties. Daar kunnen we zeker nog wat van leren, ook qua straatontwerp.

Daarom ga ik naar de WCC2015. En u? Zie ik u daar?
Dick van Veen, Senior ontwerper Openbare Ruimte bij Mobycon

PROGRAMMA  AANMELDEN


wat-weten-we
Wat weten we over fietsen in de winter?

In de aanloop naar het Winter Cycling Congress in Winnipeg (Canada) afgelopen jaar, voerden we bij Mobycon een eerste verkennende inventarisatie uit naar de beschikbaarheid van data over het fietsen in de winter in Nederland. We wilden weten of er inderdaad verschillen zijn in het fietsen in de winter, vergeleken met de andere seizoenen; welk soort verschillen dat zouden kunnen zijn en of dat kansen biedt voor de verdere stimulering van het fietsgebruik in Nederland het hele jaar rond. Ook voerden we een online survey uit waaraan 303 mensen deelnamen. We stelden vragen over hun fietsgebruik in de winter, vergeleken met andere seizoenen en legden hen een aantal stellingen voor. De uitkomsten deelden we met de deelnemers aan het congres in 2014 en tijdens het Nationaal Verkeerskunde Congres.

Wilt u ook meer weten over de mogelijkheden van het faciliteren of stimuleren van fietsgebruik het hele jaar rond, dan zien we u graag in Leeuwarden!

PROGRAMMA  AANMELDEN


When sitting in traffic, Tom Babin found winter cycling was not only possible, it was actually enjoyable. Photo by Jukka Talvi.

Inspirerende keynotes

Ontmoet inspirerende internationale sprekers die ons laten zien waarom Cycle Chic bloggedragsverandering en infrastructurele maatregelen hand in hand kunnen gaan en ons perspectief op het fietsen het hele jaar rond kunnen helpen verbreden. Op woensdag 11 februari spreekt Mikael Colville-Andersen internationaal bekend geworden door zijn Cycle Chic blog.  Vraag hem wat we kunnen leren van Kopenhagen en hij geeft aan dat het de combinatie is van een goed fietsnetwerk én het prioriteren van de fiets bij het sneeuw ruimen en bestrijden van gladheid. De grote stroom beelden van fietsers in Kopenhagen die onder winterse omstandigheden gebruik blijven maken van het geveegde fietspad gaat in de winter dagelijks het internet rond. Het respecteren van fietsers, ook bij sneeuw en gladheid, is de sleutel.

Frostibikes

Op vrijdag 12 februari kunt u Tom Babin ontmoeten. Journalist voor de Calgary Herald (Canada) en schrijver van “Frostbike: The Joy, Pain and Numbness of Winter Cycling”; het eerste boek over winter fietsen. Hij begon een aantal jaren geleden zijn persoonlijke avontuur om het hele jaar rond op de fiets naar het werk te gaan en deed tegelijkertijd onderzoek naar fietsen in de winter. Daarbij ontmoette hij enthousiaste fietsers in Canada en daarbuiten. Ook bezocht hij het eerste Winter Cycling Congress dat in 2013 in Oulu (Finland) gehouden werd.
Tom zal zijn internationale perspectief op het onderwerp met ons delen waarbij hij ingaat op uitdagingen, kansen, barrieres en technologie.

PROGRAMMA  AANMELDEN

Sneeuw houdt fietsers in het buitengebied niet tegen. Foto: Shutterstock
Sneeuw houdt fietsers in het buitengebied niet tegen. Foto: Shutterstock

Fryslân – de fietsprovincie die in beweging blijft

In Nederland fietsen mensen het hele jaar rond en we zijn trots dat we deze fietstraditie kunnen delen met de deelnemers aan het Winter Cycling Congress 2015 in Leeuwarden. Ondanks dat veel mensen sowieso in de winter fietsen, of misschien wel juist omdat ze dat doen, is aandacht voor fietsen in de winter op zijn plaats. Denk aan fietsen in het donker, gladheid, de kou en soms de sneeuw.

Het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân [www.rof.nl] is de gastheer van het internationale congres. “Het congres past goed binnen de doelen van het ROF om speciaal aandacht te besteden aan fietsveiligheid”, vertelt
Sipke van der Meulen, secretaris van het ROF en het regionaal Overleg Verkeer en Vervoer Fryslân. “Het Fietsplan van Fryslân focust op het faciliteren van woon-werk verkeer voor afstanden tussen de 5 en 15 kilometer. We denken daarnaast dat de elektrische fiets mensen in de buitengebieden naar het openbaar vervoer kan brengen. Vandaar dat we dit faciliteren met fiets parkeer voorzieningen bij haltes en stations en fietssnelwegen. We weten inmiddels dat de verkoop en het gebruik van de elektrische fiets explodeert!”

“Leeuwarden is European Capital of Culture in 2018 en ik weet zeker dat we ons voordeel gaan doen met alle kennis die aanwezig zal zijn tijdens het Winter Cycling Congress.”

Wat wil je graag delen met de deelnemers aan het congres?

“Fietsen is ‘normaal’ voor ons en onze fiets infrastructuur is het resultaat van decennia denk- en ingenieurswerk. Dit moeten we in gedachten houden als we de huidige voorbeelden uitleggen aan bezoekers. We kunnen leren van de ontwerpers en ingenieurs die hun eigen infrastructuur aan het ontwikkelen zijn, en we kunnen ze helpen met een aantal ontwerpopgaven waar ze mee worstelen.”

“Onze vergrijzende bevolking gaat gepaard met een hoger fietsgebruik onder ouderen. De economische potentie van fietsen en fietsers wordt steeds duidelijker, en winkeleigenaren in een fietsvriendelijke omgeving doen er hun voordeel mee. Fietsen is het gebruiken van je gezond verstand in Nederland, en we verheugen ons erop dit met onze bezoekers te delen.”

Ook in de winter doen mensen hun boodschappen met de fiets. Foto: Mobycon
Ook in de winter doen mensen hun boodschappen met de fiets. Foto: Mobycon

Wat is speciaal aan fietsen in Fryslân?

“In Fryslân geloven we in het gedeeld gebruiken van de wegen door alle gebruikers, omdat het openbare ruimte is – de Shared Space aanpak. Binnen gemeenten hebben alleen de hoofdwegen naar het centrum gescheiden fiets infrastructuur. We besteden speciaal aandacht aan de veiligheid van fietsers op de kruisingen.

De Shared Space filosofie, die inmiddels wereldwijd aandacht krijgt, is ontwikkeld en toegepast in Fryslân door Hans Monderman die als verkeerskundige voor deze provincie werkte. NHL Hogeschool, mede partner in het Winter Cycling Congress, zet zijn werk voort in het Kenniscentrum Shared Space

 

Kinderen op de fiets en automobilisten mixen in deze Shared Space in Fryslân. Foto: Mobycon.
Kinderen op de fiets en automobilisten mixen in deze Shared Space in Fryslân. Foto: Mobycon.

PROGRAMMA  AANMELDEN


Sponsors

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s